‘Een app laten maken, wat kost dat?’ Deze vraag krijgen we met enige regelmaat. Alhoewel een terechte vraag, het antwoord daarop is niet heel eenvoudig. Eigenlijk zou je het kunnen vergelijken met de vraag wat een auto, een vakantie of het bouwen van een huis kost. Dit is namelijk afhankelijk van je wensen zijn, en daarmee ook van je budget. In dit artikel proberen we gevoel te geven van wat het maken van een app kost en wat voor aspecten invloed hebben op de kosten. 

En om maar meteen met de deur in huis te vallen: een app laten ontwikkelen door een app bureau kost geen 5000 euro.  Apps stores apps variëren van 20000 euro tot enkele honderdduizenden euro en zelfs het veelvoud daarvan. In de volgende gaan we in op zaken die invloed hebben op de kosten, waaronder: proces van ontwikkelen, complexiteit, rollen, onderhoud, type klant. Ook geven we aan hoe je initiële kosten kunt beperken.

Custom apps bouwen is een creatief process

Bij Logirix maken we custom app voor onze klanten. Dat wil zeggen, deze zijn specifiek op maat gemaakt, afgestemd op het doel waarvoor de app dient. Het maken van dergelijke custom apps is een creatief proces. Je begint met niets en je eindigt met iets. Hoe je van niets tot iets komt is niet altijd in beton gegoten.

Soms bedenk je samen iets, wat in de praktijk niet blijkt te werken. Soms heb je iets niet bedacht, wat eigenlijk wel had gemoeten. Soms valt een grafisch ontwerp niet helemaal in de smaak en moet wat aangepast. Voortschrijdende inzichten noemen we dat. Natuurlijk proberen we met onze ervaring deze voortschrijdende inzichten te beperken, maar voorkomen doe je niet. Een op maat gemaakte app brengt dit nu eenmaal met zich mee. Dit heeft invloed op de kosten.

Mate van complexiteit & testen

Vaak wordt het vergelijk gemaakt met het ontwikkelen van een website. Die vergelijking gaat echter niet helemaal op, ook al zijn beide een digitaal product. De markt voor webontwikkeling is meer doorontwikkeld, gestandaardiseerd en er zijn talloze cms’en met templates en plugins gratis beschikbaar. De kosten voor het maken van een website zijn daardoor veelal lager. Mobiele apps zijn vaak op maat gemaakt (dus niet standaard), specifiek naar de wensen van een opdrachtgever en afgestemd op de eindgebruiker. Daarnaast zijn apps vaak functioneel en niet slechts een content kanaal.

Het ontwikkelen van een app een complexe aangelegenheid. Enerzijds door het aantal functionaliteiten die in een klein schermruimte beschikbaar moet zijn , anderzijds kan een app gebruik moeten maken van diverse sensoren, zoals een kompas en gps. Ook moet je een app specifiek geschikt maken voor elk platform die je wilt bedienen. Voor Android is dit, met al haar verschillende toestellen, formaten en Android versies een tijdrovende aangelegenheid. iOS is daar wat beperkter in, al komen daar ook steeds meer varianten bij.

Vanwege de complexiteit is testen erg belangrijk, maar tegelijkertijd ook een van de meest onderschatte aspecten van app ontwikkeling. Unit-tests, load-test, performance test, user-tests, regressie test, security test, usability-tests, happy flow test, alternative flow tests en ga nog meer even door. Mate complexiteit en daaraan gerelateerd het testen heeft invloed op de kosten.

Ruimte voor onderhoud & doorontwikkeling.

Naast testen, is onderhoud & doorontwikkeling één van de meest onderschatte aspecten van app ontwikkeling. Echter, net als bij een huis of een auto moet je bij laten ontwikkelen van een app rekening houden met onderhoud (bijvoorbeeld het verhelpen van bugs), maar ook met doorontwikkeling (optimaliseren van bestaande features). Wat je namelijk niet moet willen is een prachtige app in App Store hebben die na een tijdje z’n bestaansrecht verliest omdat de app niet doorontwikkeld wordt.

Je kunt dus eigenlijk beter spreken over kosten van een app gedurende het bestaan, niet alleen van het initiële project. In IT termen wordt dit Total Cost of Ownership genoemd. Het kan dus goed zo zijn dat de kosten van onderhoud & doorontwikkeling de bouwkosten overstijgen. Sterker nog, dit is vaak zo. In dit artikel beperken we ons tot de kosten van initiële ontwikkeling.

Type klant

Hoezo heeft het type klant invloed op de kosten? We maken zwart-wit gezien onderscheid in een betrokken klant en een niet-betrokken klant. De niet-betrokken klant heeft een “komt wel goed” houding en bemoeit zich niet met de ontwikkeling. Hij/zij ziet aan het eind van de rit wel wat er gemaakt is. Dan is het maar hopen dat de “verrassing” niet tegenvalt.

De betrokken klant daarentegen voelt zich mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een app, want hij/zij is immers de probleemeigenaar, heeft domein-kennis en wil een oplossing ergens voor. Bijvoorbeeld om zijn klanten beter bedienen of een proces te optimaliseren. Hij/zij is op de hoogte van belangrijke beslissingen die zijn gemaakt, neemt deel aan test-rondes en is aanwezig bij product demo’s. Hij/zij is kritisch, maar gaat niet op de stoel van de app-ontwikkelaar zitten.

Betrokkenheid van de klant heeft invloed op de kosten. Bij niet-betrokken klanten vinden vaker “herstelwerkzaamheden plaats”.

Verschillende rollen, iedereen doet wat.

Net als bij het laten bouwen van huis zijn er bij het maken van een app heel wat verschillende rollen nodig. Voor het bouwen van een huis heb je een architect, aannemers, opzichters, loodgieters, elektriciens, stukadoors, vloerleggers nodig. Iedereen doet wat.

Voor het bouwen van een app heb je mobiele ontwikkelaars, backend ontwikkelaars, testers, designers, ux-designers, en een product owner. Al deze rollen zijn in meer of mindere mate nodig tijdens de bouw. Soms vervult één persoon meerder rollen. Soms vervullen meerdere personen één rol. Hoe groter de projecten, des te groter het team dat moet gaan samenwerken. Dit heeft invloed op de kosten.

Maar wat kost een app dan wel?

In dit artikel hebben we geprobeerd je een gevoel van aspecten die invloed hebben op de kosten van een app, waaronder het benodigde team, het aantal functionaliteiten en complexiteit. Ook hebben we genoemd dat je rekening moet houden met onderhoud en doorontwikkeling. Wat we niet benoemd hebben, maar van belang is, is het tarief. Tarieven variëren van 50 tot 150 euro voor een ontwikkelaar. Dit geldt ook voor andere rollen.

Een tarief op zich zegt niet heel veel. Het kan best zo zijn dat een senior ontwikkelaar met een tarief van 150 euro drie keer zo snel programmeert dan een medior met een tarief van 75 euro. Het tarief moet matchen met de ervaring. In onderstaande tabel hebben we de kosten van een app afgezet tegen de complexiteit. Voor het gemak rekenen we met een gemiddeld tarief van 100 euro over alle rollen die betrokken zijn bij een app project. De tabel dient slechts ter voorbeeld.

Complexiteit Omschrijving Uren Ondergrens
Simpel Een simpele app is een zogenoemde standalone app. Deze heeft geen API integratie, geen backend en maakt gebruik van zoveel mogelijk standaard componenten. 200-500 20000 -50000
Gemiddeld Deze app heeft een API integratie en een backend, custom design en componenten, uitgebreide content & functionaliteit. 500-1250 50000 -125000
Complex Deze app heeft ook nog een ondersteuning voor meerdere talen, integratie met 3rd party systemen, een custom content management systeem, rapportage mogelijkheden, kan zowel online als offline worden gebruikt. Account registratie.  Maakt gebruik van meerder sensoren. >1250 >125000

Tot slot: Hoe kun je (initiële) kosten drukken?

We hebben geprobeerd je een gevoel te geven wat het ontwikkelen een app kost. Je zou kunnen zeggen dat het ontwikkelen van een app veel geld kost. En dat is absoluut waar, maar dat geldt voor veel software oplossingen. Maar is het duur? Dit is alleen duur wanneer er geen business- of verdienmodel tegenover staat.

Gelukkig zijn er ook manieren om de kosten te drukken of zo efficient mogelijk te besteden: groot denken, klein beginnen. Selecteer een aantal functionaliteiten die het meeste waarde voor een eindgebruiker hebben en ga die eerst ontwikkelen. De doorlooptijd is dan korter, het benodigde team is kleiner en je beperkt de complexiteit van een app. We noemen dit MVP of prototyping. Dit kun je ook heel goed doen met een vast budget. Je hanteert een vast budget, maar de scope van de app staat niet vast. Je ontwikkelt eerst de functionaliteiten die het meeste waarde hebben voor de gebruiker, zodat deze geborgd zijn.

Heeft u vragen aan de hand van dit artikel? Neem contact met ons op en we denken graag met u mee.