Wanneer je een app eenmaal in beide App Stores hebt staan is het belangrijk om je gebruikers ‘geactiveerd’ te houden. Je hebt immers een serieuze investering gedaan, ambitieuze doelen gesteld en je bent niet gebaat bij teruglopende bezoekersaantallen en conversies. Je wilt graag dat gebruikers regelmatig terugkeren en zich verbinden met jouw merk. Hiervoor is het belangrijk de mobiele applicatie te blijven voorzien van nieuwe content. Maar hoe weten gebruikers dat er nieuwe content in de app beschikbaar is? Dit kun je actief doen met behulp van pushnotificaties. In deze post leggen we uit wat onze ervaring hiermee is in een recent project: Dig-In uit London.

Over Dig-In

Met een bereik van ruim 450.000 studenten is Dig-In een grote speler op het gebied van marktanalyse onder Britse studenten voor o.a. CocaCola, McDonalds en Amazon. Dankzij onze app kan Dig-In voortaan doorlopend marktonderzoek doen. Met behulp van de Dig-In app kunnen studenten korte vragenlijsten invullen. Voor iedere beantwoorde vragenlijst krijgt de gebruiker een aantal punten en deze punten kunnen worden ingeruild tegen rewards, bijvoorbeeld kortingscodes. Daarnaast kan de gebruiker zich inschrijven voor verschillende win-acties, zoals het winnen van een wereldreis, macbook-pro of een jaar lang gratis Pipers chips.

Wees relevant en doseer de frequentie

De app wordt regelmatig voorzien van nieuwe vragenlijsten, rewards en win-acties. Het is voor de merken dan ook van belang dat studenten regelmatig terugkeren naar de app om de vragenlijsten te beantwoorden. De gegeven antwoorden zijn immers waardevolle data.

Anders dan bijvoorbeeld een nieuwsbrief is een pushnotificatie een meer vluchtige manier van communiceren met je gebruiker. De lifecycle van een pushnotificatie is beperkt (weg=weg, schaarste maakt behoeftig) en de tekst die je kwijt kunt is gelimiteerd. Dit maakt dat een pushnotificatie bij uitstek geschikt is om je gebruikers te activeren.

Daarnaast kun je het bericht laten verwijzen naar specifieke plekken in de app. De gebruiker krijgt op deze manier alleen maar relevante content te zien en hoeft niet zijn best te doen om bij de specifieke content te komen. Bij andere apps zie je toch nog vaak dat een pushnotificatie verwijst naar het algemene “home” scherm van de app of de app opent zoals de gebruiker de app heeft afgesloten. Ook kun je de pushnotificaties targetten voor specifieke platformen of gebruikers context. Voorbeeld: de win-actie voor een Android toestel kunnen we targetten voor alleen mannelijke IOS gebruikers :).

Een mogelijk nadeel van pushnotificaties is dat een gebruiker ze kan uitzetten. Het is dus zaak om relevante berichten te versturen, naar relevantie pakken in de app te verwijzen en je gebruiker niet te overladen met pushnotificaties.

Timing van pushberichten

Voor wat betreft het moment van versturen zien we nog niet heel veel verschil in de click-though-rate. Dit komt ook met name om de Dig-In app veelal gebruikers heeft die zich in dezelfde timezone begeven. Iedereen krijgt de pushnotifcatie dus op hetzelfde tijdstip, dit kun je dus prima timen. Zo versturen wij een berichten wanneer de college’s net zijn afgelopen. Heb je gebruikers in verschillende timezones, bijvoorbeeld Nederland & Japan, dan moet je er voor zorgen dat je op het goede moment verstuurd. Dat een gebruiker ’s nachts wakker schrikt van een pushnotificatie en de telefoon boos weg legt leidt niet tot de gewenste conversie.

Schaalbare serveromgeving

Een mogelijk nadeel van het versturen van pushberichten is dat je daarmee heel veel gebruikers tegelijkertijd naar je app verwijst. Dit zorgt voor een serieuze piekbelasting op de servers. En dat kan leiden tot het tijdelijk onbereikbaar zijn van je app. Wanneer je pushberichten wil gaan versturen is het aan te raden om de serveromgeving op te schalen en te kijken hoe hoog de pieken zijn. Op basis daarvan zal bepaald kunnen worden welke servercapaciteit in het vervolg nodig is.  Om de serverload te beperken kun je er ook nog voor kiezen om de het verzenden gedistribueerd te laten verlopen, bijvoorbeeld over een tijdspanne van een uur. Hoe dan ook zal het versturen van pushberichten hoogstwaarschijnlijk leiden tot extra kosten voor hosting.

Directe conversie

Heb je het voorgaande allemaal goed geregeld, dan heb je een directe conversie te pakken. Bij Dig-In zien we dat 40% van het totaal aantal gebruikers pushnotificaties geactiveerd heeft. Ongeveer 50% van het aantal verstuurde berichten wordt binnen een paar minuten geopend. Dit kunnen we realtime volgen met behulp van de Firebase logging tool. (Afbeelding 1). Na het openen van de pushnotificatie zien we juist meteen een piek in het beantwoorden van vragen. (Afbeelding 2) Er valt immers wat te winnen. Prijzen winnen en gratis producten krijgen doet het nog steeds goed onder studenten, ook al moeten ze er enige moeite voor doen. Richting het versturen van de volgende pushnotificatie, ongeveer een week later, zien we de activiteit langzaam afnemen. Het versturen van een pushnotificatie is dus een goed mechanisme om je gebruikers te activeren.

Afbeelding 1: realtime data ‘openen pushnotificatie’

Afbeelding 2: Toename in activiteit na openen pushnotificatie

Afsluitend

Bij Dig-In merken we dat het versturen van pushberichten actief bijdraagt aan het gebruik van de app. Zolang je relevante berichten verstuurd, naar relevante plekken verwijst, goed timed en de frequentie beperkt dan is het goed mechanisme om je gebruikers te activeren. Als je dan ook nog zorgt voor een schaalbare serveromgeving, zodat de conversie (openen van de pushnotificatie) niet leidt tot het vastlopen van de app, dan ben je goed bezig. We hebben de voor- & nadelen uit dit artikel nog even voor je op een rijtje gezet.

Voordelen

  • Activatie van de doelgroep
  • Laagdrempelig & snel
  • Verwijzen naar specifieke plekken in de app
  • Targetten op specifieke context van de gebruiker (man/vrouw, iphone/android)
  • Gebruikers direct op de hoogte van nieuwe content
  • Directe conversie van acties

Nadelen

  • Het ontvangen van pushnotifcaties kan worden uitgeschakeld.
  • Bij een te hoge frequentie deactiveer je de gebruiker.
  • Slechte timing of irrelevantie kan leiden tot irritatie.
  • Mogelijk hogere hosting kosten om piekbelasting op te vangen.

Wil je meer weten over het inzetten van pushnotificaties of wil je zelfs al aan de slag?

Wij helpen je graag verder.